top of page

El projecte del PAM s’ha convertit en un equipament creador d’economia turística


El projecte del PAM va ser impulsat l’any 2001 pel Govern de Catalunya, (mitjançant la creació del Consorci del Montsec), per tal que conjuntament amb les altres potencialitats turístiques i els recursos naturals i culturals del territori, es convertís en un equipament dinamitzador i creador de nova economia turística d’una zona amb dificultats econòmiques i socials. El PAM va ser concebut, dissenyat i construït sense incorporar-hi altres serveis que poguessin competir amb els serveis i les activitats privades com restauració, allotjament, turisme actiu, productes agroalimentaris etc. Tot el contrari, el PAM havia d’ajudar al manteniment, l’ampliació i el creixement d’aquests. D’acord amb una enquesta-estudi realitzada als visitants del COU, es pot concloure que l’existència i funcionament del PAM, a més de consolidar els 10 llocs de treball directes que té el COU, genera ingressos per al sector turístic privat de prop de 1,5 milions d’euros anuals. Un element que ha contribuït en l’efecte multiplicador del PAM ha estat la creació i comercialització de paquets/estades al Montsec d’una o dos nits, on la visita i/o activitats al COU es l’element central o comú, però que a més s’inclouen altres visites, activitats, allotjament i restauració a la Comarca. Entre les dades més destaques que aporta aquest estudi destaca que el 85% del visitants del COU viatja a la Comarca per l’existència del PAM i tant sols el 15% ho fa per la natura, paisatge i turisme actiu. Això significa que si no existís el COU, anualment més de 26.000 turistes que ara ens visiten no ho farien. Una altra dada positiva es que el 64% pernocta 1 ó 2 nits al territori. Es pot concloure que passats 15 anys des de l’inici de la idea-projecte del Parc Astronòmic Montsec l’objectiu previst s’ha fet realitat.

El Parc Astronòmic Montsec (PAM) assoleix el rècord de visites durant l’any 2016

El Centre d’Observació de l’Univers (COU) del Parc Astronòmic Montsec (PAM) ha registrat durant l’any 2016 una afluència de 31.997 visitants, el que significa la xifra més elevada des de la seva inauguració l’any 2009. L’anterior xifra més elevada corresponia a l’any 2010 amb 29.000 visitants de pagament. Els anys següents el número de visites va anar disminuint (coincidint amb la fase més aguda de la crisi econòmica) fins als 20.000 de l’any 2012. A partir de la dissolució del Consorci del Montsec (31-12-2012), El Departament de la Presidència ofereix la gestió del COU al Consell Comarcal de la Noguera i aquest l’accepta. A partir de l’any 2013 el Consell Comarcal continua aplicant el Pla de canvis en la gestió que s’havien iniciat l’any 2011 (l’objectiu d’aquest Pla era consolidar els 25.000 visitant) i paulatinament el número de visites, ha anat incrementant any rere any, fins arribar als practicament 32.000 d’enguany. La Presidenta del Consell Comarcal de la Noguera Concep Cañadell, explica que les causes de l’èxit dels últims anys és degut a diversos factors: - Introducció d’uns canvis en la gestió del PAM que han aportat una millora en la eficàcia i la eficiència. - La millora dels equipaments que s’ofereixen al públic (nou sistema de projecció 3D al planetari i nou observatori-aula). - L’increment de les activitats al públic que ofereix el PAM, com per exemple la organització anual del Festival d’Astronomia. - L’aplicació d’un nou pla de comunicació i comercialització de la oferta turística del Montsec mitjançant paquets turístics.

#notícies

bottom of page