top of page

Pirineus La Nuit: Estratègia Pirinenca per a la protecció i millora de la qualitat del medi nocturn

2a Convocatòria de projectes  · INTERREG V A ESPANYA-FRANÇA-ANDORRA ·  POCTEFA 2014-2020

Programa finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

 

Cap de files del Projecte: NICDO - Planetario de Pamplona

Socis del projecte: Consell Comarcal de la Noguera, NICDO - Planetario de Pamplona, Gestión Ambiental de Navarra S.A., Pic du Midi, À Ciel Ouvert i CPIE 65

Número i acrònim del projecte: EFA 233/16 PLN

Pressupost total: 4.146.689,68 €

Període d’execució: 2017-2020

 

Pirineus La Nuit pretén millorar la qualitat dels ecosistemes transfronterers mitjançant la protecció i la millora d’un aspecte molt concret: la foscor natural nocturna.

L’augment de la contaminació lumínica suposa la pèrdua d’aquest valor natural que és, alhora, un factor natural determinant en l’estat de la biodiversitat, els ecosistemes i la salut de les persones.

El resultat final i principal és l’elaboració d’una estratègia per a la protecció i millora de la qualitat del medi nocturn que serveixi també de referència i full de ruta per a altres enclavaments o zones que vulguin abordar la mateixa problemàtica.

 

Objectius

L’objectiu general del projecte és protegir i millorar la foscor natural dels Pirineus, com a factor de qualitat dels ecosistemes i la biodiversitat.

Els objectius específics són:

 • Comprendre l’efecte de l’alteració de la foscor natural en el medi ambient i determinar estàndards i eines per fer-ne el seguiment i l’avaluació.

 • Transmetre i sensibilitzar sobre la rellevància i el valor cultural i ambiental de les condicions naturals de la nit.

 • Desenvolupar una estratègia transfronterera que promogui bones pràctiques en l’ús de la llum artificial per a la protecció i el reconeixement del medi nocturn.

 • A més de les accions preparatòries (0) i de gestió del projecte (1), aquest comprèn les següents

 

Accions

Comunicació

1. Elaboració del Pla de Comunicació de PLN

2. Desenvolupament de les eines de comunicació del projecte

3. Elaboració dels materials de divulgació de les activitats del projecte

4. Difusió i seguiment de l’impacte del projecte en mitjans de comunicació

Anàlisi i seguiment de l’estat de foscor natural dels Pirineus i la seva afectació en la biodiversitat

1. Mesurament de la foscor del cel pirinenc

2. Campanyes de comparació d’instruments de mesura

3. Estudis de l’afectació de la contaminació lumínica en diferents grups d’espècies faunístiques amenaçades dels Pirineus

     - Lepidòpters nocturns

    - Ratapinyades

    - Mamífers terrestres

 4. Desenvolupament d’aplicació de modelització

  5. Acollida i assistència a congressos a nivell internacional/mundial

Accions de divulgació per a la sensibilització com a pilar per a la protecció ambiental

 1. Rehabilitació i condicionament de la Casa de l’Observatori del Pic de Midi “Casa de la Nit”

 2. Instal·lació d’un sistema digital planetari

 3. Producció d’exposicions fixes i itinerants

 4. Producció d’audiovisuals

 5. Activitats d’animació i mediació

 

Posada en marxa i desenvolupament de l’estratègia pirinenca i posicionament dels Pirineus com a referents en la protecció de la foscor natural de la nit

 1. Acompanyament per posar en marxa corredors verds nocturns

 2. Processos de certificació

 3. Valorització de les certificacions

 4. Senyalística d’espais certificats

 5. Habilitació de miradors pirinencs

 6. Habilitació de parc urbà nocturn

 7. Formació i posada en marxa del grup de treball per redactar l’estratègia pirinenca

 8. Edició d’una guia de recomanacions i bones pràctiques en matèria d’enllumenat

bottom of page